Bela knjiga o prevajanju 2018: premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji (krajše: Bela knjiga o prevajanju) predstavlja stanje, analizo, sistemske in posamične izzive ter primere dobre prakse na izjemno pomembnem, a pogosto prezrtem področju jezikovnih poklicev/svetovalcev v Sloveniji in jih umešča v širši, evropski okvir. Čeprav v njej prevladuje tematika prevajanja in tolmačenja, je zasnovana široko, tudi z vključevanjem lektorjev kot jezikovnih svetovalcev, saj gre za področja, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. –> VEČ

Dogodivščine Maksa, prevajalskega genija so prevzete iz zbirke stripov o prevajalcu Moxu, ki jih je ustvaril Alejandro Moreno Ramos s sodelavci. Več na: http://mox.ingenierotraductor.com/ Nepooblaščena uporaba ni dovoljena.